ZABAVNI ANSAMBLI NA DOMŽALSKEM (avtor: Jože Skok)

Zanimiva knjiga avtorja Jožeta Skoka o glasbenem ustvarjanju na Domžalskem. V njej so zajeti spomini delovanja ansamblov in glasbenih skupin, ki so v šestdesetih, sedemdesetih in osemdestih letih delovali na področju glasbe in kulture.V knjigi so zbrani spomini in fotografije članov takratnih glasbeni skupin, ki skupaj tvorijo enkratno glasbeno zgodovino.


Knjiga ima 190 strani, opremljena je z barvnimi in črno belimi fotografijami.
Izdana v novembru 2020.
Avtor: Jožef Skok, soavtorica: Cveta Zalokar Oražem

Iz predgovora Borisa Kopitarja:
Spoštovane bralke in spoštovni bralci! To je knjiga spominov. V njej je zajet čas, ko smo polni mladostnega zanosa spremljali delovanje glasbenih skupin in posameznikov na domžalskem koncu naše lepe dežele...Vsak med nami si je zagotovo že na začetku glasbene kariere začrtal smernice uspeha. Uspeli smo vsi, sicer ne bi bili omenjeni v knjigi o zabavnih ansamblih na Domžalskem, ki je pred vami - zato uživajte ob branju! "

Vaša cena: 17,00 €

Učbenik za klavir MOJ PRIJATELJ KLAVIR

Učbenik za klavir avtorja Ilonke in Jake Puciharja je izvrsten učbenik za učenje klavirja. Sestavlja ga 6 zvezkov, in sicer:

- Moj prijatelj klavir 1a (manjši učbenik) - 25 Eur
- Moj prijatelj klavir 1b (manjši učbenik) - 25 Eur
- Moj prijatelj klavir 1 (učbenik A4 formata+ zvezek PrimaVista) 29 Eur
- Moj prijatelj klavir 2
- Moj prijatelj klavir 3

Avtorja skozi profesionalen in hkrati igriv način podajata znanje igranja klavirja mladim bodočim pianistom.

Strokovna mnenja: 
Učbenik MOJ PRIJATELJ KLAVIR predstavlja odličen in izviren prispevek v naš glasbeni prostor, namenjen začetnemu pouku klavirja za najmlajše. V nej avtorja za raznolikimi , otroški miselnosti primernimi novimi skladbicami sistematično pristopata k razvijanju otrokovega glasbenega mišljenja, ustvarjanja pravilnih slušnih predstav ter ob tem poskrbita tudi za njegov postopni tehnični razvoj.
Lidija Malahotky Haas, prof., svetnica, Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana.

Vaša cena: 25,00 €